EĞİTİMLER

Enmac Danışmanlık firması olarak katalog eğitim yapmayı tercih etmediğimiz için prototip içerikler üretmiyoruz. Sadece konu başlıklarını sayfamızdan yayınlamayı tercih ediyoruz. Standart teknik eğitimler ve yasal şart-mevzuatlara yönelik eğitimler dışındaki konuları müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri, yaşadıkları yönetsel sorunlar, müşteri şikayetleri, organizasyonla ilgili aksaklıklar, çalışan beklentileri, tedarikçi ilişkileri gibi hususları dikkate alarak tasarlamayı tercih ediyoruz.

KURUMSAL EĞİTİMLER


 • Kurumsallaşma
 • Değişim Yönetimi
 • İletişimin incelikleri
 • Doğru kurumsal kültür nasıl yaratılır
 • Süreç yönetimi ve sürekli iyileştirme
 • Kurumsal imajın doğru yönetimi
 • Kişisel marka olmak
 • Takımdaşlık ve biz bilinci
 • Kişisel kalite ve iş hayatında profesyonellik
 • İş hayatında duygusal zeka
 • İnovasyon ve inovasyon ile büyüme teknikleri
 • Stratejik planlama ve yönetim
 • İtibar yönetimi
 • İş hayatında etkin yazılı iletişim
 • Diksiyon ve etkili konuşma
 • Sunum teknikleri
 • Nefes teknikleri
 • Beden dili
 • Telefonda etkili iletişim
 • E mail iletişim kültürü
 • Stresi yönetmek mümkün mü?
 • Tükenmişlik sendromunu önlemek ve motivasyonu çoğaltmak
 • Mavi yaka personeli yönetmek
 • İş İngilizcesi geliştirme eğitimleri

SAĞLIK KURULUŞLARINA ÖZEL EĞİTİMLER


 • Hastane akreditasyonu eğitimi (JCI- Joint Commission International)
 • Hasta ve çalışan güvenliği
 • Hasta odaklı yaklaşımlar
 • Hekim hasta iletişimi
 • Sağlık hizmeti süreçlerinde sürekli iyileştime
 • Hastane yönetimine özel yönetim becerileri
 • Hasta şikayet yönetimi

KALİTE SİSTEMLERİ ve TEKNİK EĞİTİMLER


 • ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi temel eğitimi
 • ISO 9001:2015 İç denetçi eğitimi
 • ISO 9001:2015 Baş denetçi eğitimi
 • ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi temel eğitimi
 • ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi iç tetkik eğitimi
 • ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi Baş denetçi eğitimi
 • TS 18001: 2006(OHSAS) İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi temel eğitimi
 • TS 18001: 2006(OHSAS) İş sağlığı ve güvenliği  iç tetkik eğitimi
 • TS 18001: 2006(OHSAS) Baş denetçi eğitimi
 • ISO 22 000:2005 Gıda güvenliği yönetim sistemi temel eğitimi
 • ISO 22 000:2005 Gıda güvenliği iç tetkik eğitimi
 • ISO 22 000:2005 Gıda güvenliği Baş denetçi eğitimi
 • ISO 27001:2005 Bilgi güvenliği yönetim sistemi temel eğitimi
 • ISO 27001:2005 Bilgi güvenliği iç tetkik eğitimi
 • ISO 27001:2005 Bilgi güvenliği Baş denetçi eğitimi
 • ISO 10002:2015 Müşteri şikayetleri yönetim sistemleri temel eğitimi
 • GMP, GHP,GLP eğitimi
 • 5 S eğitimi
 • EFQM Mükemmellik modeli eğitimi
 • 6 Sigma Temel bilgilendirme eğitimi
 • BSCI, SA 8000, ETI,WRAP, SEDEX sosyal uygunluk eğitimleri
 • İstatistiksel proses kontrol eğitimi
 • Kaizen

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ


 • Çalışan Mutluluğu ve Motivasyonu
 • Eğitim Oyunları ve oyunlaştırma
 • Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi
 • İK'cı Olmayan Yöneticiler İçin İnsan Kaynakları
 • İnsan Kaynakları Koçluğu
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan Kaynaklarında süreç oluşturma
 • İş Analizi ve Görev Tanımlarının Oluşturulması
 • İşe Alım Süreci ve Mülakat Teknikleri
 • Kilit Performans Göstergeleri (Key Performance Indicators - KPI)
 • Organizasyonel Gelişim
 • Performans Odaklı Ödüllendirme Stratejileri (Workshop)
 • Performans ve Kariyer Yönetimi
 • Performans Yönetimi
 • Performans Yönetimi Sisteminde Hedef Verme ve Etkin Geri Bildirim Teknikler
 • Yetenek Yönetimi
 • Yetkinlik Analizleri
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • İşveren markası yönetimi
 • Eğitimcinin eğitimi
 • İnsan kaynakları metrikleri
 • XYZ kuşakları yönetimi

SATIŞ - PAZARMALAMA ve MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ


 • Marka iletişimi ve marka yönetimi
 • Perakende yönetimi
 • Stratejik Pazarlama yönetimi
 • B2B Kurumsal pazarlama ve kurumsal markalaşma
 • Pazarlama 3.0
 • Uluslararası pazarlama
 • Dijital pazarlama
 • Algı yönetimi
 • Networking
 • Satış teknikleri
 • Geleceğin satış yönetimi ve İleri satış teknikleri eğitimi
 • Hizmet satışı eğitimi
 • Yeni ürün lansmanı
 • Müşteri sizden ne ister
 • Müşteri şikayet yönetimi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
 • İhracatçılar için B2B görüşmelerinde dikkat edilecekler
 • İhracatçılar için inovasyon ve değer yaratma ile büyüme
 • Müşteri odaklılık

YÖNETİM  EĞİTİMLERİ


 • Liderlik, mentorluk ve koçluk
 • Temel koçluk becerileri
 • Yöneticileri için duygusal zeka
 • Motive ekipler yaratmak
 • Kriz yönetimi

TURİZM SEKTÖRÜNE ÖZEL EĞİTİMLER


 • Otelcilikte hizmet standartları oluşumu ve markalaşma
 • Misafir memnuniyeti odaklı hizmet sunumu
 • Turizm çalışanı ve imaj
 • Sezon açılışı öncesi sezona motive başlama eğitimi
 • Otelciler için eğitimcinin eğitimi
 • Otelcilikte oluşacak krizler ve yönetimi