YÖNETİM DANIŞMANLIKLARI

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI


İş hayatının kuralları global oyuncuların katılımıyla günden güne farklılaşmakta, bu durum İnsan Kaynakları yönetiminin stratejik işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Kurumsal yapılarda İnsan Kaynaklarının stratejik olarak yapılandırılmasını sağlayan danışmanlık konularımız kendi konularında uzman ve tecrübeli danışmanlarımız ile aşağıdaki şekilde kategorize edilmektedir.

 • Organizasyonel Gelişim ve İş Değerlendirme
 • İnsan kaynakları süreçleririnin tasarımı
 • Ücretlendirme, Yasal ve Yan Haklar Yönetimi
 • Yetenek ve Performans Yönetimi
 • Eğitim ve Gelişim Yönetimi
 • İşveren markası yönetimi

Enmac İK yapılandırılması dışında, kurumlar için son derece kritik olan ve organizasyonun bütününde geliştirilmesi gereken

 • Liderlik/Koçluk/Mentorluk gelişimi
için de danışmanlık programları sunmaktadır

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ DANIŞMANLIĞI


Karlı bir işin en vazgeçilmez unsuru sadık müşterilerdir. Geleneksel yöntemler ile ancak bir yere kadar büyüme ve etkinlik sağlanabilirken, müşterisi ile “stratejik ortak” yaklaşımı ile çalışan şirketler rakiplerinden öne geçmektedirler. Müşterilerini stratejik ortak olarak görebilmek ise ayrı bir satış yetkinliği ve farklı bir bakış açısı gerektirmektedir. Satışta karşılıklı başarının ve kazan/kazan felsefesi ile büyüme stratejilerinin belirlenmesi ve bu bağlamda müşteri yönetim sistemlerinin kurulması günümüz rekabet ortamında artık kaçınılmaz bir gereklilik halini almıştır. Enmac Danışmanlık müşteri odaklı yaklaşımların kurum kültürün bir parçası haline getirilmesi için danışmanlık yapmaktadır. Yaptığı çalışmalar;

 • Gizli müşteri denetimleri
 • Etkin Satış Organizasyonu Geliştirme
 • Tüketici Anlamak ve Yönetmek
 • Müşteri Odaklı Satış ve Pazarlama Stratejileri
 • Müşteri şikayet yönetimi

KURUM KÜLTÜRÜ DANIŞMANLIĞI


Tanımlanmış ve net bir kurum kültürü , organizasyonel değişim sürecini destekleyerek üretkenlikteki kayıpları en aza indirmekte ve organizasyonların hedefledikleri noktaya ulaşmalarını sağlamaktadır.

Enmac Danışmanlık, bilgi toplama ve değerlendirmedeki başarısı ispatlanmış yaklaşımı ve metotlarıyla, işletmenin değişime ne kadar hazır olduğunun ve mevcut kurum kültürünün teşhis edilmesi ve değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Organizasyonlarda kurum kültürünün yapılandırılmasına yönelik çalışmalar, daha yüksek verimlilik için neyin gerekli olduğuna, değişimi yönetme gücünü arttırmaya zemin hazırlar. Bütün iyileştirme ve projelerde en büyük darboğazı oluşturan “ uygulama ve şirket içi yayılım” sürecinin en temel anahtarıdır.

VERİMLİLİK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI


Globalleşen iş dünyasında gün geçtikçe rekabet şartları ağırlaşıyor ve kurumları mikro düzeyde verimli olmaya, doğru hedefleri belirlemeye ve yönetim yapısını bu hedeflerle uyumlu hale getirmeye zorluyor. Bu noktada istatistiksel ölçümleme ve tekniklerin şirket yönetiminde yalınlaşma amacıyla kullanılması şirket stratejilerine hizmet eden bir işleyişin oluşturulmasında son derece önem kazanıyor. Enmac olarak dünya genelinde kurumların devreye aldıkları verimlilik araçlarına yönelik bütün system ve altyapı geliştirme danışmanlıklarını konularında uzman, uluslararası tecrübe ve eğitimlere sahip danışmanlar eşliğinde veriyoruz. Farklı metodların entegre edilmesiyle işletmelere uygun çözümlerin oluşturulacağı danışmanlık konularımız aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır;

 • Altı Sigma Yönetim Danışmanlığı
 • Yalın Yönetim Danışmanlığı
 • İş Süreçleri Yapılandırma Danışmanlığı
 • Sürekli İyileştirme Yapılarının kurulması ( 5S, 4M, CTQ, İPK, Kalite Maliyetleri)
 • Proje Yönetimi Danışmanlığı
 • Stratejik Yönetim Danışmanlığı
 • Şirket Evlilikleri Sonrası Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı
 • Değişim Yönetimi Danışmanlığı

ORGANİZASYON VE ÇALIŞAN


Çalışanların ve organizasyonların etkinliği belirlenen vizyonları ve hayalleri gerçekleştirmedeki en büyük etkendir. Teorinin gerçek olması, bilginin karlılığa yansıması ancak ve ancak yüksek performanslı liderler ve çalışanlar ile mümkün olmaktadır. Şirketlerin başarılarındaki en önemli faktör motivasyonu yüksek çalışanlara sahip olmaktır. Doğru yerde, doğru çalışanı ile mükemmel organizasyon kurmuş şirketler en büyük rekabet avantajı olan günümüz ortamında taklit edilmesi en zor rekabet gücü yüksek performanslı organizasyonlardır. Bir şirket ancak ve ancak vizyonu hayata geçiren çalışanları olduğu müddetçe sonuç alabilir. Enmac İnsan Kaynakları ve yöneticilik deneyimlerini etkin organizasyonlar dizayn etme ve yüksek performanslı çalışanlar yaratma konusunda sizin yanınızda.

 • Kurumsallaşma
 • Değişim yönetimi
 • Liderlik gelişimi
 • Yönetici danışmanlığı
 • Kadın çalışanalar destek projeleri